Tag Archives: marjane satrapi

Tegneseriens teori og estetikk

Sammendrag: To viktige ting skjedde med tegneserien på 1980-tallet. Den begynte begynte for alvor å forløse sitt kunstneriske potensial med memoarer, kompleksitet og dobbelthet, og den ble gjenstand for akademisk oppmerksomhet i et omfang som gjorde at man kunne snakke om en egentlig tegneserieforskning. Lovlig sent, kanskje, siden tegneserien slik vi kjenner den oppsto som kunstart i aviser i USA i 1890-årene. Oppfatningen om tegneserien som noe annenrangs oppsto allerede fra starten, og mens jeg jobbet som tegneserieredaktør for et par år siden, irriterte jeg meg over hvor ofte jeg møtte den snevre forforståelsen av tegneserier som ”lett fordøyelig” og ”bare noe for barn”.

Tegneseriens teori og estetikk (12,3 mb/pdf) gir en oversikt over tegneserieforskningen de siste tiårene, og den har også sett nærmere på verkene Persepolis av Marjane Satrapi og Fun Home av Alison Bechdel og hvordan disse utnytter tegneseriens muligheter på avansert vis.

Oppgaven ønsker å være en oppfordring til alle som skriver eller vil skrive om tegneserier om å løfte blikket opp fra den overveiende semiotiske tradisjonen som tegneserieteorien domineres av og til å se til filosofisk estetikk for å finne svar på grunnleggende spørsmål og nyttiggjøre seg av erfaringer fra andre teoretiske felter. Med slike tverrfaglige hjelpemidler og støtte i kjente tekster som Walter Benjamins essay Kunstverket i reproduksjonsalderen forsøker oppgaven å nærme seg svar på spørsmål som ”Hva er en tegneserie?”, ”Hvordan forteller en tegneserie?” og ”Er tegneserier en kunstart?”. Innsikter om tegneserien kan også komme andre, beslektede kunstarter til gode i en tid med mange interessante spenningsfelt mellom tekst og bilde i for eksempel bildekunst og litteratur.

Larsen, Ingrid Sande: Tegneseriens teori og estetikk. Bekymringer og byggesteiner i en ny kunstart. Masteroppgave i estetikk ved Institutt for litteraturvitenskap, områdestudier og europeiske språk, Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo (vår 2008).

Legg igjen en kommentar

Filed under Estetikk, Tegneserier