Tag Archives: Estetikk

Hva er en tegneserie?

Etter å ha jobbet som tegneserieredaktør en stund, måtte jeg til stadighet diskutere to ting: En nedvurdering av tegneserier som noe annenrangs og “bare for barn”, og en uklarhet i begrepsapparatet omkring hva tegneserier er. I denne delen av min masteroppgave Tegneseriens teori og estetikk. Bekymringer og byggesteiner i en ny kunstart (2008) ser jeg litt på det siste, men kommer likevel ikke helt utenom det første. Les hele artikkelen på Masterbloggen!

Masterbloggen har altså fanget opp oppgaven min. Trivelig, og det var også et trivelig gjensyn med oppgaven for min del. Masterbloggen er et utmerket formidlingstiltak. I tillegg til at ulike folk, som jeg, skriver litt om oppgavene sine, blogger tre masterstudenter om skriveprosessen og studietiden. Siden inneholder også mange tips om faglig skriving og formidling.

Masterbloggen fikk 100 000 kroner av Fritt Ord i august i år for videreutvikling av siden, som en av 16 samfunnsengasjerte bloggere institusjonen valgte å gi støtte. Andre leseverdige blogger som fikk støtte, er diagnostisert.no (hvor Anna Tostrup Worsley tar pulsen på helse-Norge) og mediekritikk (hvor Jan Arild Snoen påviser omtrentlig og selektiv omgang med fakta hos journalister).

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Formidling, Tegneserier

Tegneseriens teori og estetikk

Sammendrag: To viktige ting skjedde med tegneserien på 1980-tallet. Den begynte begynte for alvor å forløse sitt kunstneriske potensial med memoarer, kompleksitet og dobbelthet, og den ble gjenstand for akademisk oppmerksomhet i et omfang som gjorde at man kunne snakke om en egentlig tegneserieforskning. Lovlig sent, kanskje, siden tegneserien slik vi kjenner den oppsto som kunstart i aviser i USA i 1890-årene. Oppfatningen om tegneserien som noe annenrangs oppsto allerede fra starten, og mens jeg jobbet som tegneserieredaktør for et par år siden, irriterte jeg meg over hvor ofte jeg møtte den snevre forforståelsen av tegneserier som ”lett fordøyelig” og ”bare noe for barn”.

Tegneseriens teori og estetikk (12,3 mb/pdf) gir en oversikt over tegneserieforskningen de siste tiårene, og den har også sett nærmere på verkene Persepolis av Marjane Satrapi og Fun Home av Alison Bechdel og hvordan disse utnytter tegneseriens muligheter på avansert vis.

Oppgaven ønsker å være en oppfordring til alle som skriver eller vil skrive om tegneserier om å løfte blikket opp fra den overveiende semiotiske tradisjonen som tegneserieteorien domineres av og til å se til filosofisk estetikk for å finne svar på grunnleggende spørsmål og nyttiggjøre seg av erfaringer fra andre teoretiske felter. Med slike tverrfaglige hjelpemidler og støtte i kjente tekster som Walter Benjamins essay Kunstverket i reproduksjonsalderen forsøker oppgaven å nærme seg svar på spørsmål som ”Hva er en tegneserie?”, ”Hvordan forteller en tegneserie?” og ”Er tegneserier en kunstart?”. Innsikter om tegneserien kan også komme andre, beslektede kunstarter til gode i en tid med mange interessante spenningsfelt mellom tekst og bilde i for eksempel bildekunst og litteratur.

Larsen, Ingrid Sande: Tegneseriens teori og estetikk. Bekymringer og byggesteiner i en ny kunstart. Masteroppgave i estetikk ved Institutt for litteraturvitenskap, områdestudier og europeiske språk, Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo (vår 2008).

Legg igjen en kommentar

Filed under Estetikk, Tegneserier