Tag Archives: barneklar alder

Fertil og farlig

I min kronikk i Aftenposten 12. november etterlyste jeg innspill fra arbeidsgivere når det gjelder å stille spørsmålet «Skal du ha barn?» på jobbintervju – eller å la være å intervjue og ansette kvinner i «barneklar alder».

HSHs høringsuttalelse om regjeringens forslag til endring av likestillingslovens § 4, hvor slike spørsmål skal bli forbudt, har jeg omtalt i en tidligere post, og i dag har NRK en sak  hvor HSH-leder Vibeke H. Madsen uttaler seg. «Håpløs detaljstyring,» mener hun om det foreslåtte lovforbudet.

Arbeidsgiverforeningen Spekter og NHO (sistnevnte opprinnelig uteglemt blant høringsinstansene) har også uttrykt skepsis til lovendringen. NHO mener et lovforbud kan få utilsiktede konsekvenser og at åpenheten og tilliten i et arbeidsforhold kan svekkes. «I vårt arbeid med å rekruttere flere kvinner i lederstillinger ser vi at nettopp åpenhet rundt disse forholdene gir mulighet for bedre tilrettelegging av arbeidssituasjonen, og at dette i mange tilfeller bidrar til at flere kvinner tør å ta på seg større lederoppgaver,» står det i høringsuttalelsen.

Dagbladet og VG har plukket opp NRK-saken, det samme har bloggeren lenestyle. Signaturen Aurora skriver dette på dagbladet.no:

«Jeg er redd for å ikke få ny jobb. Jeg er ikke gravid og planlegger det ikke innenfor de neste 2 år, men jeg nærmer meg de 30 som er gjennomsnittsalder for førstegangsfødene i kommunen jeg bor i og så skal jeg gifte meg i september. Altså er jeg i sterk faresone for å bli gravid – det er i hvertfall sånn det ser ut for potensielle arbeidsgivere, så planen er å lyve rett og slett. nedtone mitt forhold, snakke mer om lysten til å reise og sånn. Altså vise at jeg prioriterer min frihet uten barn. Ellers er jeg redd for at jeg kommer til å sitte fast i min nåværende jobb til jeg kommer i overgangsalderen og ikke mer er fertil og «farlig».»

Aurora føler at hun må lyve for å ha en sjanse til å få jobb. Allerede før intervjuet finner sted, er tilliten som burde være der, brutt. Forutinntatte holdninger om mennesker i én bestemt aldersgruppe gjør at arbeidsgivere går glipp av godt kvalifiserte kandidater i barneklar alder. Dette kan skje fordi de selv ikke innkaller de farlig fertile til intervju eller fordi disse kvinnene lar være å søke på jobber av frykt for en diskriminerende behandling.

Jeg er imidlertid enig med HSH at forarbeidet til lovendringen virker lite gjennomtenkt. NHOs ord om åpenhet og tillit er viktig, og det finner vi best ved å hente inn fakta og synspunkter fra begge sider av bordet.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Arbeidsliv, Diskriminering